Tuntutan-tuntutan kontroversi COMANGO sah ditolak oleh Kerajaan Malaysia

Kerajaan Malaysia kini telah sah menolak pelbagai tuntutan tidak munasabah Hak Asasi Manusia (berdasarkan syor-syor negara-negara anggota Majlis Hak Asasi Manusia) yang telah dituntut oleh COMANGO melalui proses UPR, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walaubagaimanapun, syor-syor yang munasabah dalam usaha memperbaiki keadaan HAM di negara ini telah diterima oleh Kerajaan Malaysia. Secara keseluruhan, daripada sejumlah 232 syor-syor…

Isu UPR belum selesai – Sokongan dan doa berterusan umat Islam adalah dipohon

Kenyataan Media Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam (PEMBELA) 19 Mac 2014 / 17 Jamadil Awal 1435   Isu UPR belum selesai – Sokongan dan doa berterusan umat Islam adalah dipohon   Pertubuhan-pertubuhan Pembela Islam (PEMBELA) Malaysia seperti yang diketahui umum, adalah merupakan gabungan strategik yang menghimpunkan pelbagai pertubuhan-pertubuhan Islam di negara ini atas tujuan khusus membela kedudukan…