Moving forward to strengthen the position of Islam UNDER the Federal Constitution

Moving forward to strengthen the position of Islam UNDER the Federal Constitution Hj. Mohamed Haniff Khatri Abdulla[1] Hj. Abdul Rahim Sinwan[2] Azril Mohd Amin[3] This paper intends to discuss the position of Islam within the Federal Constitution with regards to matrimonial disputes involving non-Muslim couples, married under the civil law, wherein one of the spouses…

Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan berkenaan Keistimewaan Melayu

Di bawah ini disiarkan surat yang dihantar oleh Saudara Zainur bin Zakaria, Peguam PEMBELA kepada NST sebagai feedback kepada usaha Bar Council untuk membincangkan mengenai Peruntukan Perlembagaan Art 153 mengenai kedudukan Melayu, keistimewaan Melayu dan Kontrak Sosial antara kaum yang berlaku sebelum negara merdeka. Kontrak sosial berlaku di mana kaum Melayu sebagai penduduk asal Tanah…